Ongevallenverzekering

Veel mensen denken bij het woord ongeval al snel aan een auto ongeluk. Veel ongevallen gebeuren echter gewoon thuis, op het werk of tijdens het sporten. Een ongeval kan zomaar leiden tot blijvende invaliditeit of nog erger. Dit kan grote financiële gevolgen hebben.

Wat is een ongevallenverzekering?

Een ongevallenverzekering keert een vast bedrag uit als bij blijvende invaliditeit over overlijden als gevolg van een ongeval.

Wat is verzekerd bij een ongevallenverzekering?

De definitie van een ongeval is door alle verzekeraars vastgesteld als:

Een plotseling, onverwacht, van buiten inwerkend geweld op het lichaam van de verzekerde, waaruit rechtstreeks een medisch vast te stellen lichamelijk letsel is ontstaan, of zijn of haar dood.

Daarnaast zijn de volgende gevallen ook verzekerd bij een ongevallenverzekering:

  • Wondinfectie en bloedvergiftiging
  • Acute vergiftiging door gebruik/binnenkrijgen van vergiftigde spijzen/dranken/andere stoffen
  • Ziekten ontstaan door onvrijwillig vallen in water of een andere vloeistof of bij poging tot het redden van mens of dier
  • Verdrinking
  • Verstikking
  • Bevriezing
  • Zonnesteek
  • Verstuiking, ontwrichting, spierscheuring.
  • Complicaties en verergeringen na een ongeval als gevolg van eerste hulp of medische behandeling.

De gevolgen van een ongeval kunnen in vier verschillende rubrieken worden verzekerd.

Rubriek A voorziet in een eenmalige uitkering bij overlijden;
Rubriek B voorziet in een eenmalige uitkering bij blijvende invaliditeit. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de mate van invaliditeit;
Rubriek C voorziet in een periodiek uitkering bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid;
Rubriek D voorziet in een daguitkering bij ziekenhuisopname.

Wat kost een ongevallenverzekering?

De premie hangt af van het verzekerde bedrag. De hoogte hiervan verschilt per verzekeraar, de meeste verzekeraars bieden verschillende opties. Wij adviseren je graag welke verzekering bij jouw situatie en wensen past.

Verzeker je hele gezin

Met een ongevallenverzekering kun je het hele gezin 24 uur per dag verzekeren tegen de financiële gevolgen van een ongeval. De hoogte van de uitkering verschilt per verzekeraar. De meeste verzekeraars bieden verschillende opties. Daarnaast geldt dat de hoogte van de uitkering afhangt van het percentage invaliditeit, verlies van een arm heeft bijvoorbeeld een hoger percentage invaliditeit dan verlies van een pink. Bij Optima helpen wij jou graag om tot een passende verzekering te komen, aangepast aan jouw persoonlijke wensen en situatie.

Bel ons voor meer informatie en een persoonlijk gesprek op maandag tot en met donderdag van 8:00 tot 20:00 en op vrijdag van 8:00 tot 17:00 op 088-5434330. Of vul het formulier hier rechts in, dan nemen wij contact op om de verschillende mogelijkheden te bespreken.