​​

Inboedel

Uw inboedel is u erg waardevol, bij schade wilt u er zeker van zijn dat alles goed is verzekerd. Zorg dat u de juisite dekking heeft. 

1. Kostbaarhedenverzekeringen
2. Mobiele elektronicaverzekering...

Opstal

Een opstal verzekering dekt schade aan de woning door bijvoorbeeld brand, storm of wateroverlast.