Hypotheek met BKR registratie

Hypotheek met BKR registratie

Als je een negatieve BKR registratie hebt wordt het lastiger om een hypotheek af te sluiten. Wat is het BKR eigenlijk? En hoe kun je voorkomen dat je een negatieve BKR registratie krijgt? Lees hier alles over BKR registraties en hypotheken.

Wat is het BKR?

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) is een Nederlands kredietregistratiebureau. Het BKR houdt van elke persoon die in Nederland een krediet heeft afgesloten een elektronisch dossier bij in het Centraal Krediet Informatiesysteem. Dit zijn bijvoorbeeld leningen, creditcards en de mogelijkheid tot roodstaan op je betaalrekening. Ook de afbetaling van je mobiele telefoon kan een BKR registratie hebben.

Wat is een BKR registratie?

Het BKR registreert een aantal verschillende soorten kredieten. De meeste registraties bij het BKR zijn positieve registraties. Zolang je altijd op tijd betaalt blijft deze registratie positief. Alleen registraties waarop een achterstand is ontstaan worden negatief geregistreerd. Het BKR registreert de volgende kredieten, met de volgende bijbehorende codes.

AK – Aflopende kredietovereenkomst

AK staat voor een aflopende kredietovereenkomst. Bij een aflopende kredietovereenkomst spreek je met de kredietgever een bedrag af wat je elke maand aflost. Dit kunnen een aantal soorten kredieten zijn: een persoonlijke lening, uitgestelde betaling, financial lease en restschulden na vrijwillige verkoop van je woning. Als je een telefoon op aflossing hebt gekocht valt dit hier ook onder als de schuld hoger is dan €250,00 en je hem na 1 mei 2017 hebt gekocht. De looptijd van het krediet is vooraf afgesproken door jou en de kredietverstrekker. Dit soort kredieten worden geregistreerd door het BKR als ze hoger zijn dan €250,00 en een looptijd hebben van langer dan één maand. Er geldt geen bovengrens voor het bedrag.

RK – Doorlopende kredietovereenkomst

RK staat voor een doorlopende kredietovereenkomst. Bij een doorlopende kredietovereenkomst kun je binnen een vastgestelde limiet geld op nemen of goederen of diensten te kopen. Afgelost geld mag je steeds weer opnieuw (binnen deze limiet) opnemen. Een doorlopend krediet heeft vaak een lagere rente dan een persoonlijke lening. Onder dit soort kredieten vallen winkelpassen, creditcards en doorlopende kredieten en limieten op je betaalrekening oftewel de mogelijkheid tot rood staan. Een doorlopende kredietovereenkomst wordt door het BKR geregistreerd als deze hoger is dan €250,00 en een looptijd heeft van langer dan één maand. Hierbij geldt geen bovengrens voor het bedrag.

RO – Overige obligo’s

RO staat voor overige obligo’s. Hieronder vallen overige leningen die niet onder een andere contractsoort kunnen worden ondergebracht, bijvoorbeeld een zakelijk krediet met een persoonlijke aansprakelijkheid. Deze worden geregistreerd bij een achterstand na vier  maanden bij een bedrag van meer dan €250,00, wanneer een rechtspersoon de betalingsverplichtingen rondom een zakelijk krediet niet nakomt.

HY – Hypothecair krediet

HY staat voor hypothecair krediet. Hypotheken worden alleen negatief geregistreerd bij het BKR. Dit houdt in dat de hypotheek pas geregistreerd wordt bij een betalingsachterstand. Een hypotheek wordt geregistreerd bij achterstand en/of bijzonderheden na drie maandtermijnen in de volgende gevallen:

  • Wanneer je maandelijks je hypotheek betaalt en drie maandtermijnen mist
  • Wanneer je jaarlijks of halfjaarlijks je hypotheek betaalt en daar drie of meer maandtermijnen niet van betaalt
  • Wanneer je de laatste of twee laatste maandtermijnen voor de einddatum van je hypothecair krediet niet afbetaalt.

RN – Restschuld hypotheek na aanspraak op NHG

RN staat voor restschuld hypotheek na aanspraak op NHG. Als je een hypotheek hebt afgesloten met Nationale Hypotheek Garantie en deze met een restschuld moet verkopen kun je daar aanspraak voor maken op de NHG. De NHG zal vervolgens de restschuld wel of niet kwijtschelden. In beide gevallen blijft de RN-codering staan. Je wordt geregistreerd bij verkoop met restschuld als het bedrag hoger dan €250,00 is en de looptijd langer dan een maand is.

VK – Verzendhuiskrediet

VK staat voor verzendhuiskrediet. Als je iets koopt bij een verzendhuis of postorderbedrijf, bijvoorbeeld uit een catalogus of in een webshop kun je op verschillende manieren betalen. Bij een aantal verzendhuizen kun je in termijnen betalen. Dit is eigenlijk kopen op afbetalen en wordt een verzendhuiskrediet genoemd. Dit krediet wordt bij het BKR geregistreerd als het bedrag hoger is dan €250,00 en de looptijd langer dan een maand is.

SR – Schuldregeling

SR staat voor schuldregeling. Onder schuldregeling vallen schuldsanering, schuldbemiddeling en een aanvraag voor schuldregeling. Schuldbemiddeling wordt zonder bedrag gemeld, een schuldsaneringskrediet wordt met bedrag gemeld. Dit wordt geregistreerd bij een bedrag groter dan €250,00 en een looptijd langer dan een maand.

OA – Operational Autolease

OA staat voor Operational Autolease. In tegenstelling tot financial lease word je bij operational lease geen eigenaar van de auto. Operational Autolease wordt bij het BKR geregistreerd wanneer de contractwaarde groter is dan €250,00 en de looptijd langer is dan een maand.

Welke soorten negatieve BKR registraties zijn er?

Als je een betalingsachterstand oploopt op één van deze overeenkomsten zijn organisaties die bij het BKR aangesloten zijn verplicht om dit te melden. Dit gebeurt niet direct. Deze organisaties zijn verplicht om je eerst te waarschuwen dat de achterstand bij het BKR gemeld zal worden als je nog langer wacht met betalen. Het moment waarop de betalingsachterstand wordt aangemeld hangt af van de overeenkomst die is aangegaan. Over het algemeen varieert dit tussen twee en vier maanden nadat de betalingsachterstand is ontstaan. Bij hypotheken is dit pas na vier maanden. Zo een melding heeft een “Achterstandsmelding”.  Dit wordt zichtbaar door middel van een A naast het betreffende krediet. Op het moment dat de achterstand is ingelopen komt er een H van “Herstel” bij het betreffende krediet. De H wordt alleen vermeld als de overeenkomst doorloopt, bijvoorbeeld bij een doorlopend krediet of een persoonlijke lening die nog niet helemaal is afgelost. Als het krediet ook wordt afgelost komt wordt er een einddatum bij de overeenkomst vermeld. De A blijft hierbij ook zichtbaar. Vijf jaar na de einddatum verdwijnen de gegevens en daarmee dus ook de A uit het bestand. Als je een achterstand oploopt blijft deze dus nog vijf jaar na het aflossen van je krediet zichtbaar.

De A code kan nog een verdere omschrijving krijgen in de vorm van een 1, 2, 3 of 4. Hieronder staan alle codes met een omschrijving.

BKR-Code  
A Achterstandsmelding. Op een krediet is een achterstandsmelding gegeven.
H Herstel: Een nog bestaand krediet krijgt de code H zodra de achterstand is ingelopen.
1 Er is een betalingsachterstand waarbij een regeling getroffen is voor de lopende lening.
2 Het openstaande gedeelte van de lening wordt in één keer opgeëist. Dit betekent vaak dat deze uit handen is gegeven aan een incassobureau.
3 Code 3 kan twee betekenissen hebben, afboeking of kwijtschelding.
Afboeking: Hierbij geeft de kredietverstrekker aan het voorlopig te laten rusten. Dit wordt geregistreerd als een code 3 met einddatum.
Kwijtschelding: Hierbij wordt een bepaald bedrag voldaan en een bedrag kwijtgescholden. Dit wordt geregistreerd als een code 3 met einddatum.
4 Degene die de lening is aangegaan is onbereikbaar voor de kredietverstrekker.

 

Kan je een hypotheek krijgen met een negatieve BKR registratie?

Een positieve BKR registratie is in principe geen reden voor geldverstrekkers om geen hypotheek te verstrekken. Deze registraties hebben wel invloed op de hoogte van je maximale hypotheek. Als je andere kredieten open hebt staan heb je immers andere financiële verplichtingen. Een aantal geldverstrekkers heeft daarnaast een maximaal aantal registraties. Bij een negatieve BKR registratie wordt het lastiger om een hypotheek te krijgen. Bij een A of A1-codering die is hersteld en dus een H-code heeft zijn er een beperkt aantal geldverstrekkers bereid om toch een hypotheek te verstrekken. Bij een zwaardere codering is geen enkele geldverstrekker bereid om een hypotheek te verstrekken.

Hoe kan ik zien of ik een BKR registratie heb?

Dit kan op de website van het BKR, te bereiken via https://www.bkr.nl/opvragen-gegevens. Je kunt hier voor een aantal verschillende pakketten kiezen, van basis (enkel inzage) en plus (inzake en zien wie jou toetst) tot premium (plus, met daarbij een alert bij wijzigingen). Uit privacy overweging is het niet mogelijk om gegevens van anderen op te vragen.