Veelgestelde vragen

Hypotheek algemeen

Een hypotheek is een lening met onderpand. Meestal is dit onderpand een huis of appartement, maar het kan bijvoorbeeld ook een boot zijn. Hypotheek betekent “recht van eerste verkoop”. Dit houdt in dat als jij (de hypotheekgever) de maandlasten niet betaalt, de geldverstrekker (de hypotheeknemer) het recht heeft het onderpand ter verkoop aan te bieden om de schuld te innen.

Hypotheekrente is de rente die je betaalt over de hypothecaire lening. Deze rente schommelt en wordt vaak voor bepaalde periodes vastgezet bij het afsluiten van een hypotheek.

De hypotheekrente die je betaalt kun je aftrekken van je belastbaar inkomen. Hierdoor betaal je minder inkomstenbelasting.

Als je een hypotheek afsluit met Nationale Hypotheek Garantie leen je veiliger. Als je door bijvoorbeeld werkloosheid je huis moet verkopen en de opbrengst hiervan lager is dan je restschuld kan de NHG deze restschuld onder bepaalde voorwaarden kwijtschelden. Daarnaast heb je vaak een lagere rente als je je hypotheek afsluit met Nationale Hypotheek Garantie. NHG kun je afsluiten over hypotheken tot €265.000. De kosten van Nationale Hypotheek Garantie bedragen 1% van de hypotheeksom.

De maximale hypotheek is het bedrag dat je maximaal kunt lenen, gebaseerd op jouw inkomen, financiële verplichtingen en de waarde van het huis of appartement dat je wilt kopen.

Een hypotheekadviseur is een erkend adviseur die je helpt met het bepalen welke hypotheekvorm het beste past bij jouw persoonlijke situatie en wensen. De hypotheekadviseur vergelijkt de verschillende hypotheekvormen en hypotheekverstrekkers. Hij of zij kijkt daarnaast naar de verschillende rentepercentages, hoe lang deze vastgezet zijn en welke andere voorwaarden gelden bij de hypotheek. Hierbij kun je denken aan hoeveel je maximaal boetevrij tussentijds mag aflossen. Op basis van jouw situatie en wensen adviseert hij of zij je de best passende hypotheek.

Je hypotheek oversluiten betekent  dat je je oude hypotheek vervangt door een nieuwe. Je lost daarbij de oude hypotheek volledig af met een nieuwe hypotheek. Doordat je de hypotheek in één keer aflost loopt de bank rente mis die zij anders zouden ontvangen. Hierom zal je een boeterente moeten betalen aan de bank.

Als je je hypotheek afgesloten hebt ten tijde van een hoge hypotheekrente kan het voordelig zijn om jouw hypotheek over te sluiten als de rente lager staat. Of dit in jouw situatie voordeel oplevert rekenen we graag uit voor je.

 • Koopovereenkomst
 • Werkgeversverklaring
 • Salarisstrook
 • Kopie legitimatiebewijs
 • Taxatierapport
 • Uniform Pensioen Overzicht (indien als je met pensioen gaat je de hypotheek niet volledig afgelost hebt.)

Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie kunnen er nog meer documenten worden opgevraagd.

Per 1 januari 2013 is voor deze hypotheekvormen geen hypotheekrenteaftrek meer mogelijk voor nieuwe hypotheken. Hierdoor zijn deze hypotheekvormen voor starters niet aantrekkelijk. Heb je voor 1 januari 2013 een van deze hypotheekvormen afgesloten? Dan blijft dit onder dezelfde voorwaarden als die toen golden.

Uiteindelijk heeft de geldverstrekker het laatste woord. Deze bepaalt of je dit bedrag daadwerkelijk mag lenen.

Bij het bepalen van je maximale hypotheek wordt naast je inkomsten ook gekeken naar je financiële verplichtingen. Dit zijn bijvoorbeeld een studieschuld, een persoonlijke lening, een doorlopend krediet, een creditcard, een aflopend krediet, een winkelkrediet, alimentatieverplichtingen of een onderhandse lening.
Let op: Als je later dan 1 mei 2017 een telefoon op afbetaling hebt gekocht wordt de aflossing hiervan ook meegenomen als de lening hiervoor hoger dan €250 was.

Om een hypotheek te kunnen afsluiten moet je minimaal 18 jaar oud zijn. Er zit geen maximum leeftijd aan een hypotheek afsluiten. Vanaf een bepaalde leeftijd kan het wel moeilijker zijn om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten, wat een aantal geldverstrekkers als voorwaarde stellen voor het afsluiten van een hypotheek.

Bij de aankoop van een huis komen vaak een aantal bijkomende kosten kijken, de zogenoemde kosten koper. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten van het taxatierapport, de kosten van de notaris en de overdrachtsbelasting. Sinds 2018 kun je maximaal 100% van de waarde van het huis lenen. Voor deze bijkomende kosten zal je dus eigen geld in moeten leggen.

Bij de koop van een woning spreek je af of je een bankgarantie moet aanleveren of niet. In de koopovereenkomst kan je terugvinden of je deze moet aanleveren. Een bankgarantie is een contract waarin een bank garandeert om een borgsom aan de verkopende partij te betalen. Meestal is dit 10 procent van de koopsom. Als de koop niet doorgaat en de ontbindende voorwaarden zijn verlopen heeft de verkopende partij recht op deze borgsom. In dat geval heb jij een schuld aan de bank ter hoogte van de borgsom. Als de koop wel doorgaat wordt dit bedrag van de totale som afgetrokken.

Dat is niet nodig. Je kunt ook een hypotheek afsluiten als je een contract voor bepaalde tijd of een flexibel contract hebt. Bij een contract voor bepaalde tijd heb je een intentieverklaring van je werkgever nodig. Als je een flexibel contract hebt of een andere arbeidsrelatie wordt er gekeken naar je inkomen van de afgelopen drie jaar.

Als je in loondienst bent en een hypotheek af wil sluiten wordt je altijd om een werkgeversverklaring gevraagd. Hierop wordt onder andere de aard van je dienstverband en je bruto jaarsalaris weergegeven. Als je een tijdelijk contract hebt dan moet ook de “Verklaring voortzetting dienstverband” ingevuld worden. Dit is de intentieverklaring. Hierin geeft je werkgever aan dat bij gelijkblijvend functioneren en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij beëindiging daarvan opgevolgd wordt door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Oftewel, je werkgever is van plan om na jouw contract voor bepaalde tijd een vast contract aan te bieden.

Maandlasten

Je netto maandlasten zijn de kosten die je maandelijks daadwerkelijk kwijt bent aan je hypotheek. Hier is de hypotheekrenteaftrek al in verrekend.

Je bruto maandlasten zijn de kosten die je maandelijks betaalt aan rente en aflossing. Hypotheekrenteaftrek is hierbij nog niet verrekend.

De maximale hypotheek wordt bepaald aan de hand van jouw inkomen, arbeidscontract, financiële verplichtingen en de waarde van het huis dat je wilt kopen. Sinds 2018 kun je maximaal 100% van de waarde van het huis lenen. 
Let op: Uiteindelijke bepaalt de geldverstrekker of jij dit bedrag daadwerkelijk mag lenen.

Ja, dat kan. Je kunt zelf kiezen of je dit jaarlijks of maandelijks wilt regelen.

Hypotheekvormen

De belangrijkste hypotheekvormen zijn de lineaire hypotheek en de annuïteitenhypotheek. Online kun je enkel deze twee vormen afsluiten. Daarnaast zijn er nog een aantal hypotheekvormen, namelijk de aflossingsvrije hypotheek, de spaarhypotheek, de bankspaarhypotheek, de beleggingshypotheek en de hybride hypotheek.

Bij een lineaire hypotheek los je over de looptijd van de hypotheek de schuld volledig af. Elke maand los je een vast bedrag af. Hierdoor wordt de hypotheekschuld steeds kleiner en hoef je dus ook steeds minder te betalen aan rente. Hierdoor dalen je bruto maandlasten dus gedurende de looptijd. Hier leggen we precies uit hoe het werkt en wat de voor- en nadelen ervan zijn.

Bij een annuïteitenhypotheek los je over de looptijd van de hypotheek de schuld volledig af. Het brutobedrag dat je betaalt blijft gedurende de hele looptijd gelijk. In het begin los je relatief weinig af en betaal je relatief veel rente. Naarmate je meer aflost betaal je relatief minder rente en meer aflossing. Hier leggen we precies uit hoe het werkt en wat de voor- en nadelen ervan zijn.

Bij een aflossingsvrije hypotheek heb je geen aflosplan. Tijdens de looptijd van de hypotheek betaal je de bank dus alleen de maandelijkse rente. Aan het eind van de looptijd staat de volledige schuld nog open en moet je deze in één keer aflossen. Voor starters is voor dit type hypotheek geen hypotheekrenteaftrek mogelijk en is deze hypotheekvorm dus niet aantrekkelijk. 

Bij een spaarhypotheek los je gedurende de looptijd van je hypotheek niet af. In plaats daarvan sluit je een spaarverzekering af, waarmee je een spaartegoed opbouwt. Aan het eind van de looptijd gebruik je dit om de hypotheek af te lossen. Je betaalt de bank tijdens de looptijd van je hypotheek wel maandelijks rente over je hypotheekschuld. Voor starters is voor dit type hypotheek geen hypotheekrenteaftrek mogelijk en is deze hypotheekvorm dus niet aantrekkelijk.

Bij een bankspaarhypotheek los je gedurende de looptijd van je hypotheek niet af. In plaats daarvan bouw je op je eigen spaarrekening vermogen op. Aan het eind van de looptijd gebruik je dit om de hypotheek af te lossen. Je betaalt de bank tijdens de looptijd van je hypotheek wel maandelijks rente over je hypotheekschuld. Voor starters is voor dit type hypotheek geen hypotheekrenteaftrek mogelijk en is deze hypotheekvorm dus niet aantrekkelijk. 

Bij een beleggingshypotheek los je gedurende de looptijd van je hypotheek niet af. In plaats daarvan spaar je maandelijks een bedrag wat gebruikt wordt om te beleggen. Hiermee bouw je vermogen op wat je aan het eind van de looptijd gebruikt om de hypotheek af te lossen. Je betaalt de bank tijdens de looptijd van je hypotheek wel maandelijks rente over je hypotheekschuld. Voor starters is voor dit type hypotheek geen hypotheekrenteaftrek mogelijk en is deze hypotheekvorm dus niet aantrekkelijk. 

Een hybride hypotheek is een combinatie tussen een beleggingshypotheek en een spaarhypotheek. De beleggingshypotheek geeft minder zekerheid maar een potentieel hoger rendement dan een spaarhypotheek. Bij een hybride hypotheek bepaal je zelf welk deel je wilt sparen en welk deel je wilt beleggen. Zo kun je zelf kiezen hoeveel risico je wilt lopen. Voor starters is voor deze vorm van hypotheek geen hypotheekrenteaftrek mogelijk en is deze hypotheekvorm dus niet aantrekkelijk. 

Via Optima kun je bij de volgende geldverstrekkers een hypotheek afsluiten:

 • Aegon
 • Argenta
 • ASR Verzekeringen
 • Attens
 • Bank of Scotland
 • bijBouwe
 • BLG
 • Florius
 • Hypotrust
 • ING
 • IQWOON
 • Lloyds Bank
 • Munt
 • Nationale Nederlanden
 • NIBC
 • Reaal
 • SNS Bank
 • Syntrus Achmea
 • Tellius
 • Tulp Hypotheken
 • Venn Hypotheken
 • Woonfonds

Renteperiode

Op het moment dat je een hypotheek afsluit spreek je met de geldverstrekker af hoe hoog de rente is die je gaat betalen en hoe lang dit vast staat. Bij een lange rentevaste periode is de rente hoger dan bij een korte rentevaste periode, maar heb je wel voor lange tijd zekerheid over de hoogte van de rente. Aan het eind van de rentevaste periode spreek je een nieuwe periode af met de geld verstrekker. Hoe de rente dan zal zijn valt nu nog niet met zekerheid te zeggen

Bij een korte rentevaste periode is de rente lager dan bij een lange rentevaste periode. Je kosten zijn dus in het begin lager dan als je de rente langer vast zet.

Bij een korte rentevaste periode heb je maar kort zekerheid. Als de periode afloopt en de rente is gestegen zal je dus een hogere rente moeten betalen.

Bij een lange rentevaste periode heb je gedurende lange tijd zekerheid over je maandlasten. Als de rente laag staat kan het daardoor verstandig zijn deze voor langere tijd vast te zetten.

De rente bij een langere rentevaste periode is hoger dan bij een kortere rentevaste periode. Je maandlasten zijn daardoor hoger. Daarnaast profiteer je niet van een eventuele daling in de rente.

Dat ligt aan jouw persoonlijke situatie en voorkeur. Als jij het prettig vindt om zekerheid te hebben kun je de rente het beste lang vastzetten. Neem je liever iets meer risico en denk je dat de rente in de toekomst zal dalen? Dan kun je hem beter kort vastzetten. Weet je niet zo goed wat jij liever doet? Neem contact met ons op en wij helpen je graag verder.

Als je extra aflost op je hypotheek dalen je maandlasten. De looptijd van je hypotheek blijft gelijk.